Parcely

Pravidla fóra
 1. Diskuzní fórum slouží nejen k podávání dotazů či připomínek zastupitelům a zaměstnancům
  městského úřadu, ale především k otevřené debatě mezi jeho uživateli.
 2. Při diskuzi mějte na paměti, že jejím cílem má být kultivovaná výměna názorů vedoucí ke
  společnému hledání pravdy a porozumění. Názorový oponent není nepřítel!
 3. Není přípustné publikovat urážlivé a vulgární příspěvky, dezinformace nebo příspěvky šířící
  nenávist vůči libovolným osobám či skupinám osob, příspěvky vyzývající k násilí ani reklamní
  sdělení. Příspěvky tohoto typu budou odstraněny administrátorem.
 4. Do fóra mohou přispívat registrovaní i neregistrovaní uživatelé.
 5. Podmínkou registrace je zaslání e-mailové adresy, telefonního čísla a používání skutečného
  jména nebo případně obecně známé přezdívky spojené s konkrétní osobou, tak aby uživatel
  mohl být jednoznačně identifikován. Profil, u nějž bude důvodné podezření, že nepatří osobě,
  pod jejímž jménem je registrován, může být smazán.
 6. U příspěvků registrovaných uživatelů je garantováno, že oslovení členové rady, předsedové
  komisí či zaměstnanci městského úřadu budou reagovat na vznesené dotazy.
 7. Pro upozornění na nefunkčnost veřejného osvětlení či jiné drobné závady na městském
  mobiliáři je vhodnější a rychlejší využít přímo e-mailovou adresu: info.ts@urad-nepomuk.cz
  či tel. číslo 606 064 933.
Odpovědět
Václav II

Re: Parcely

Příspěvek od Václav II » 15 zář 2018 13:13

Paní Trhlíkovou chápu. 4 roky se nic nedělo a nyní budou na posledním jednání schváleny 2-3 Zóny s minimálním zájmem stavět. Za desítky milionů nákladů. Navíc pozemky si koupili soukromníci, neprodalo jim je město. Třeba v ffftěchvTojicích sicestu i sítě budují občané za vlastní. Obec jim nic neplatí. Měli pozemky od p.Klause. Udělejte raději ZUŠ a jednu zónu. To je můj názor.

Kamarádi Pod Oborou

Re: Parcely

Příspěvek od Kamarádi Pod Oborou » 15 zář 2018 13:52

Pane Nepodepsaný, (vystupující pod pseudonymem ,,taky parcela“)
toto není odpověď pouze pro vás, pro někoho, kdo se nepodepíše, přestože zmiňuje cizí jména, ale hlavně je to vysvětlení pro obyčejné lidi. Je smutné, že někdo je schopen napsat takovouto snůšku lživých a nepřesných informací, jen aby poškodil 4 mladé rodiny, které před několika lety projevily zájem bydlet ve Dvorci, kde město se záměrem zbudování parcel zaspalo (přesto, že zde má město mnoho pozemků ve svém vlastnictví a již připravenou a částečně zbudovanou infrastrukturu).
Rozhodli jsme se tedy nečekat na město a koupili společně pozemky (dle původního vlastníka dotčených pozemků, je již v minulosti několikrát nabídnul k prodeji městu, které je ale nechtělo, protože byly asi drahé).
Měli jsme tedy pozemky a začali připravovat projekt vlastního zasíťování a zbudování vlastní komunikace. Popřípadě přeložku pouze jednoho sloupu VN (cca 150 000,- Kč) a nebo plán úplně parcelace zcela mimo VN.
Napojení na veřejnou komunikaci však překážela přečerpávací stanice odpadních vod, načerno zbudovaná právě na těchto pozemcích (pan geodet prý tehdy udělal chybu, to se stane).
Dobře, mohla se tedy podat žádost na přesunutí černé stavby mimo dotčený pozemek na pozemek městský (toto by stálo několik miliónů) a poté se napojit s komunikací. Protože sousední pozemky byly ve vlastnictví města, přišlo nám rozumné vytvořit sítě a komunikaci společně a zároveň vyřešit problém města s přečerpávací stanicí. S tímto návrhem spolupráce jsme tedy již v roce 2016 oslovili vedení města, které tento návrh kvitovalo právě s tím, že se v dané lokalitě připravuje obytná zóna a že je tedy vhodné na této dále spolupracovat.
Následně proběhlo bezmála 2 roky různých jednání, dohadů a nervů, až nakonec:
- Město zfinalizovalo projekt na zbudování celé zóny „Pod Oborou“, jejíž součástí bude také část komunikace k dotčeným parcelám. Tato část komunikace současně umožní přístup k dalším parcelám města, které bude moci město následně prodat (zájemců je již nyní víc než těchto parcel), z čehož město získá finanční prostředky, které společně s naším příspěvkem prakticky pokryjí náklady města na zbudování sítí (takže se nejedná o nějaké výrazné ,,dotování“ z rozpočtu města, pro které by město nemohlo realizovat jiné akce, jak se snažíte pane Nepodepsaný ve Vašem příspěvku lidem podsouvat).
- Bude směněn pozemek pod přečerpávací stanicí odpadních vod a několik stovek metrů pozemků bude zadarmo podstoupeno městu.
- Spoluúčast dotčených rodin (kterou pan Nepodepsaný záměrně nezmiňuje) bude 1 200 000,- Kč.
- Rodiny se zavážou, že na parcelách postaví rodinné domy a v Nepomuku budou 20 let žít a tyto nemovitosti neprodají.
- Nebudou z našeho podnětu budován např. plynové přípojky, aby celá realizace byla co nejlevnější
Co se týká přeložky vysokého napětí, tak ČEZ nabídl převážnou část přeložky zbudovat na svoje náklady a vybudovat trafostanice pro rozvod el. proudu do celé zóny s minimální účastí města. Tato přeložka vede asi přes 10 dotčených městských parcel. Chce to jen začít konkrétně jednat a podat žádost, což je zadarmo a což nikdo 2 roky neučinil.
Výše popsané skutečnosti pan Nepodepsaný pravděpodobně ví (když má tolik informací), ale záměrně svůj příspěvek překroutil tak, aby co nejvíce poškodil mladé lidi. Účelovost příspěvku pana Nepodepsaného je zcela zjevná, když na jedné straně uvádí nesmyslné a ničím nepodložené částky, které město vynaloží na zasíťování našich a také městských pozemků na druhé straně hovoří o výši příspěvku jako o symbolické části nákladů. Mrzí nás, že jsme nezahájili síťování našich pozemků dle vlastního projektu již před 2 roky a věřte, že kdybychom tušili, čeho se dočkáme, tak jsme již nebydleli v Nepomuku, ale někde jinde…
Bohatých, Brašnovi, Čekanovi a Němcovi

Ladislav Brabec

Re: Parcely

Příspěvek od Ladislav Brabec » 15 zář 2018 16:22

Pan zastupitel Němec jako spolumajitel pozemku a zájemce o stavbu domu měl v březnu před hlasováním o obytné zóně Pod Oborou oznámit střet zájmů. Neučinil tak, hlasoval a právě jeho hlas rozhodl o tom, že město musí obytnou zónu Pod Oborou řešit. Kdyby se v hlasování zdržel, město vůbec tuto zónu neřeší. To je potřeba si přiznat. Soud by patrně rozhodl o neplatnosti usnesení.

Dobře, asi je o trochu více lidí, co tam chtějí stavět. Ale dělat si s městem smlouvu a klást mu podobné podmínky typu:

Obec se touto smlouvu rovněž zavazuje učinit nezbytné kroky a poskytnout společnosti ČEZ Distribuce a.s. veškerou nezbytnou součinnost, směřující k tomu, aby nejpozději do 31.12.2020 došlo k přeložení nadzemního vedení VN, které zasahuje nad pozemek parc.č. 231/6, a to do podzemního vedení VN, které na předmětný pozemek parc.č. 231/6 nebude zasahovat.

Proč by mělo město řešit stožár na soukromém pozemku, když byl s tímto vědomím pozemek koupen, a protistrana ho měla navíc smluvně "vydírat", že jinak nezaplatí část podílu?

Pokud tito lidé nezaplatí stejné částky, jako ostatní, kteří si budou kupovat po vybudování všeho stavební pozemky v této lokalitě, je to divné, nemyslíte? Nevím, za kolik koupili louku, zda za 100 Kč za metr, ale pokud bude prodej parcel v obytné zóně třeba za 1000 Kč/metr, měli by i oni těch 900 Kč/metr doplatit. Město musí všem přece měřit stejně! Kde to jinak hsme? U zastupitelů a kamarádů, kteří si hlasují pro sebe? Mají velké parcely kolem 1500 metrů, tak odhaduji jejich podíly minimálně na milion korun za parcelu.

Kolik bude stát vybudovat všechno to, co vybudovat smluvně požadují? A kolik chtějí zaplatit oni sami?

Uvidíme, jak to dopadne ve čtvrtek, a pak se uvidí, co a jak. Věřím ale, že jim to neprojde.

Havel

Re: Parcely

Příspěvek od Havel » 15 zář 2018 17:49

Otázka by měla znít : Jak je možné, že za 4 roky neni připravena ani jedna obytná zóna a proč stojí 1 m2 louky 1000,- Kč? Jak je možné, že ostatní obce dokáží dotovat stavební pozemky na takovou úroveň, aby byly dostupné mladým? Jak je možné, že v Nepomuku to nejde? Mladí odchází z Nepomuka a Nepomuk stárne a přichází o peníze z daní.

To je téma k diskusi.

To ostatní jsou jen zavádějící a překroucené informace. Místo hledání odpovědí, poukazujete na lidi, kteří se nesmířili s tím, že jsou jim házeny klacky pod nohy a vzali svůj osud do vlastních rukou!

To je opravdu úroveň.

A k tomu hlasování. Určitě se můžete obrátit na soud a možná soud zruší uvedené usnesení, ale......... bude to precedens a tak obrovský zásah do hlasovacího systému, že na malé vesnici a měste již nikdo nic neodhlasuje. A proč? Protože každý má nějaké známé, příbuzné a každý je v nějaké spolku. Vlastně by se ani nehlasovalo, protože by se všichni zdržovali.

Nesmysl.

Havel

Tajemník

Re: Parcely

Příspěvek od Tajemník » 15 zář 2018 17:55

Řekl bych, že někdo chtěl najít nějaké téma a “ přebít “ tím reakci starosty, který měl nakoupeno a velmi se ztrapnil svojí reakcí.

Asi pan tajemník. Vašku, čím víc budeš tlačit na pilu, tím rychleji ji zničíš. Jen tak dál.

Rozumní si z toho všeho obrázek udělají.

kupec

Re: Parcely

Příspěvek od kupec » 15 zář 2018 19:00

Já se na to dívám tak, že si čtyři kamarádi řekli: hele, kámo, koupíme tady tu louku, ty jsi ten zastupitel, tak tomu trochu pomůžeš, a hezky na tom ušetříme, vybuduje nám tu všechno město za peníze ostatních občanů (daňových poplatníků), a nás to bude stát jen zlomek ceny. Ostatní, ať si platí ty tisíce za metr čtvereční v obytné zóně města, mají ošklivé chodníky na sídlišti a náměstí v havarijním stavu, neopravené bytovky, nám se to hezky a výhodně vyplatí, ač to město bude stát několik milionů. To je také zdá se důvod, proč jste nezačali stavět dle svého projektu před dvěma lety a čekali, až za vás vše udělá a zaplatí město. Ono totiž není levné budovat sítě a silnici. Jenže už odhlasování té zóny nebylo prokazatelně čisté a může se stát, že za všechny vzniklé náklady po tomto hlasování ponesou odpovědnost ti zastupitelé, kteří pro ně zvedli v březnu, ale hlavně zvednou nyní ve čtvrtek ruku. Koukal jsem, že pan Kroupa na podjatost na jednání v březnu veřejně upozornil, nehlasovalo se o ni a vinu tedy nesou nyní všichni. A rozhodně to nebudou malé částky. Děláte to nyní vědomě s tím, jak hlasování v březnu proběhlo.

Příklad se můžete vzít z Liberce:
Liberec - V Liberci začal soud s 23 bývalými zastupiteli Liberce. Podle obžaloby v roce 2007 schválením údajně nevýhodného prodeje dvou městských pozemků způsobili škodu 3,5 milionu korun. Hrozí jim tři roky vězení a náhrada škody.

Možná se pletu, a myslíte to s městem jen a jen dobře. Pak se velmi omlouvám. Voliči 3 týdny před volbami ale nespí. A blbí též nejsou.

barabizna

Re: Parcely

Příspěvek od barabizna » 15 zář 2018 19:17

V Nepomuku není kde stavět? Nenechte se vysmát. Zájem o parcely má stejně většinou už ten, kdo v Nepomuku bydlí, kdo má kde bydlet, jen potřebuje rodina další barák např. "pro mladé". Když v Nepomuku nebude ale celkové zázemí pro spokojený a šťastný život, nebude tu možnost rozvíjet své záliby a koníčky, věnovat se sportu, setkávat se s lidmi např. na koncertě atd., stejně se pak jejich potomci odstěhují. Co by tu dělali? Proč se mají (a opravdu to vyjde na slušný balík) dotovat jednotlivci, jak k tomu přijdou ti, kteří sice nechtějí stavět, ale také by ocenili finanční podporu, i když na něco jiného? Zastupitel Němec by zasloužit plesknout přes ruku, kterou zvedl, aby si odhlasoval svoji vlastní parcelu! Mladý a perspektivní právník, ale bezcharakterní...

Parcelka

Re: Parcely

Příspěvek od Parcelka » 15 zář 2018 19:17

Jenze tady mestu skoda nevznikla. Pozemky koupili od soukrome osoby. Ba naopak mesto usetrilo za odstranovani cerne stavby. Proc se na to divate tak jak napsal ten co je se situaci obeznamen, fakta otocil a jeho jedi ym ucelem je pred volbami skodit?
Bud ctete mezi radky nebo chcete tyto dezinformace podporovat a dal sirit. Nebo jste jedna a ta sama osoba 😁

Embargo

Re: Parcely

Příspěvek od Embargo » 15 zář 2018 19:37

Já to nechápu. Kritizujete člověka za něco a čem víte pouze to co vám někdo podsunul! Pokud máte zájem dozvědět se pravdu, tak přijďte na veřejné zasedáni, které se bude konat 20.9. A tam se zeptejte p. Němce a rovnou i radnich. Budete ihned vědět jak to je. A ještě si myslím, že se pobavíte. Bude se tam projednávat hřiště a spoluůčast města, na kterou město nemá. Poslední zastupitelstvo a budou schvalovat investici, která zatíží již budoucí vedení.

To je věc,na kterou je vydané embargo :)

Já tam přijdu. Takové divadlo si nenechám ujít :)

Černá stavba

Re: Parcely

Příspěvek od Černá stavba » 15 zář 2018 20:35

Přála bych městu, aby muselo na vlastní náklady odstranit černou stavbu ze soukromých pozemků, popřípadě soudní výlohy! Investice do komunikace se spoluúčastí dotčených by byla chytřejší variantou. Město prohloupilo, když si uvedené pozemky nekoupilo před x lety. Mohlo vydělat a byl by vyřešený i problém s černou stavbou. Opírat se nyní před volbami do rodin, které už dva roky chtějí stavět a město jim to blokuje je účelové. A obyvatelstvo Nepomuka se ve své závistivosti nechá strhnout takovou nečistou předvolební kampaní...stejně tak, jako v jakýchkoli jiných volbách v ČR. Pokud vám odejdou mladí lidé za snadnějším bydlením jinam, nebude mít kdo ZUŠ ani hřiště navštěvovat.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host