Stránka 1 z 1

Bytové domy U Sokolovny

Napsal: 19 zář 2018 07:52
od Lucie Fialová
Dobrý den,
v Nepomuckých novinách č.9 byl otištěn článek pana Bláhy o žalobě města Nepomuk.
Zastupitelé města měli možnost reagovat. Nám toto umožněno nebylo.
Chápu, že většinu místních obyvatel téma bytových domů U Sokolovny nezajímá, ale mělo by je zajímat, jak naši zastupitelé řeší své povinnosti.
Naše reakce:
Na to nelze nereagovat
V minulém čísle byly otištěny články o bytové situaci nájemníků bytů na adrese U Sokolovny. Přidávám i svůj názor ...
K článku pana Bláhy se připojuji. Bydlím sice na č.p. 556, ale situace s plísní je totožná jako v bytovém domě U Sokolovny 559.
A tím se dostávám k příspěvku pana Jirana, který poukazoval na načasování. Cituji: „ Zajímalo by mě, s ohledem na právě probíhající dokonale suché léto, kdo a z jakých důvodů řeší plísně v bytech právě s takovým načasováním, . . . jeden měsíc před komunálními volbami.“
„Vážený pane Jirane, plíseň v městském bytovém domě řešíme již 15 let (od uzavření nájemní smlouvy). A stále se nic neděje.“ Vystřídali se u nás snad čtyři stavební technici. Přes písemné žádosti, stížnosti, ústní domluvy a dohody, jsme se dostali k hromadné Žádosti o zabránění pronikání zemní vlhkosti do bytového domu nájemníků bytů na adrese U Sokolovny 556 a 557, podané 8.11 2017. A výsledek – neurčitá odpověď 20. 3. 2018. Krátce na to jsme postupně obdrželi měřáky vlhkosti. Výsledky tohoto měření mohu jen odhadovat z článku pana Švece.
Ale abych zastupitelům města nekřivdila, musím přiznat, že k jistým opravám došlo. Na již jednu vrstvu neprodyšného polystyrenu, což je dle většiny názorů hlavní problém zadržování vlhkosti, nám byla v zimních mrazivých měsících přilepená druhá neprodyšná vrstva. Později, po jarních táních a deštích, byla poupravena a „zastřešena“. Tato oprava vedla pouze k tomu, že při dlouhodobých či vydatných deštích stéká voda z druhého až do prvního patra.
Ohledně větrání: jak si můžete dovolit na základě jednoho případu soudit ostatní nájemníky?!
Nemusím sedět na radnici, abych věděla, jak správně větrat a že stavba domů na „mokré louce“, bez provedené meliorace, vede k vlhkosti v domech.
Všechny roky se problém s vlhkostí a plísní protahuje a oddaluje do doby, než byty z města Nepomuk přejdou do nového vlastnictví. Tak proč se neozvat měsíc před komunálními volbami?

Za nájemníky bytového domu U Sokolovny 556 a 557
Lucie Fialová a Jitka Koželuhová