Konkurz na ředitele Základní škola Nepomuk

Pravidla fóra
 1. Diskuzní fórum slouží nejen k podávání dotazů či připomínek zastupitelům a zaměstnancům
  městského úřadu, ale především k otevřené debatě mezi jeho uživateli.
 2. Při diskuzi mějte na paměti, že jejím cílem má být kultivovaná výměna názorů vedoucí ke
  společnému hledání pravdy a porozumění. Názorový oponent není nepřítel!
 3. Není přípustné publikovat urážlivé a vulgární příspěvky, dezinformace nebo příspěvky šířící
  nenávist vůči libovolným osobám či skupinám osob, příspěvky vyzývající k násilí ani reklamní
  sdělení. Příspěvky tohoto typu budou odstraněny administrátorem.
 4. Do fóra mohou přispívat registrovaní i neregistrovaní uživatelé.
 5. Podmínkou registrace je zaslání e-mailové adresy, telefonního čísla a používání skutečného
  jména nebo případně obecně známé přezdívky spojené s konkrétní osobou, tak aby uživatel
  mohl být jednoznačně identifikován. Profil, u nějž bude důvodné podezření, že nepatří osobě,
  pod jejímž jménem je registrován, může být smazán.
 6. U příspěvků registrovaných uživatelů je garantováno, že oslovení členové rady, předsedové
  komisí či zaměstnanci městského úřadu budou reagovat na vznesené dotazy.
 7. Pro upozornění na nefunkčnost veřejného osvětlení či jiné drobné závady na městském
  mobiliáři je vhodnější a rychlejší využít přímo e-mailovou adresu: info.ts@urad-nepomuk.cz
  či tel. číslo 606 064 933.
Úřední deska

Konkurz na ředitele Základní škola Nepomuk

Příspěvek od Úřední deska » 05 bře 2021 08:59

https://www.nepomuk.cz/data/catalog/kon ... -f6318.pdf

K O N K U R Z na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih
Sídlo: Školní 546, 335 01 Nepomuk

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději 30.04.2021 do 12:00 hodin v obálkách označených „KONKURZ ZŠ NEPOMUK – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Náležitosti přihlášky:
1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis);
2. prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
3. doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe;
4. strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou;
5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 normostran
6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců)
8. čestné prohlášení o plné svéprávnosti

Konkurzní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele/ředitelky na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchova a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkurzní komise, a to formou písemného testu zaměřeného na problematiku financování, organizace, plánování a řízení v oblasti školství se zaměřením na specifika dané příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup: 01.09.2021

Zamčeno

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti